Chương trình trải nghiệm tiểu học FBT

Chương trình trải nghiệm FBT hướng đến giáo dục trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm, để trẻ được LÀM THẬT để HỌC theo phương pháp học theo dự án. Trẻ được làm, được trải nghiệm để phát triển nhận thức, kỹ năng và rèn luyện thái độ, thói quen tốt. Mục tiêu cụ thể của Chương trình:

  • Rèn luyện tính kiên nhẫn của bản thân và lắng nghe ý kiến, chia sẻ từ người khác
  • Phát triển vấn động tinh và một số kỹ năng khác.
  • Rèn luyện khả năng đặt câu hỏi hợp lý và cách thức chia nhỏ nội dung thực hiện để phân tích, giải quyết được vấn đề của sự vật - hiện tượng trong môi trường sống

Sản phẩm cuối khóa học là: Ứng dụng kiến thức đã học và các mô hình thí nghiệm để tạo ra sản phẩm của con, có thể hình thành một triển lãm khoa học các sản phẩm của các con.

 
Tư vấn ngay