Đội ngũ giáo viên

Chúng tôi là những nhà giáo nguyện đem tình yêu và sự hiểu biết để nuôi dưỡng, gieo mầm những em bé biết hiểu, biết thương, trách nhiệm, sáng tạo và chân thật, vì duyên mà đến, vì tình yêu mà ở lại. Đội ngũ nhân sự của FBT tốt nghiệp từ các trường Đại học, cao đẳng, tựu chung lại có cái CHẤT của người làm giáo dục, đó là cái CHẤT THẬT để bồi dưỡng nhân cách, đó là cái CHẤT của TRÍ TUỆ và TÌNH YÊU tỉnh thức. Chúng tôi học hỏi và cùng nhau phát triển cả THÂN, TÂM và TRÍ để mỗi ngày sống hạnh phúc hơn, bình an hơn và trưởng thành hơn cùng các con.

 

 Dưới đây là danh sách giáo viên trường chúng tôi

 

 
 
Tư vấn ngay