Phương pháp giảng dạy - Tiến trình phát triển nhận thức của trẻ

Con đường phát triển nhận thức – trí tuệ có thể mô tả qua sơ đồ sau:

 Giá trị cộng đồng FBT

CHÚNG TÔI TIN VÀO

 Tình yêu

Tình yêu, tình thương nhân văn của mỗi con người. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những hạt giống yêu thương, cộng đồng FBT nguyện nuôi dưỡng hạt giống thương yêu đó trong mỗi em bé, mỗi thầy cô giáo và mỗi gia đình phụ huynh.

 Trí tuệ

FBT mong muốn cùng với cộng đồng, những con người tâm huyết với giáo dục xây dựng được nhiều môi trường học tập đầy cảm hứng cho trẻ, nơi trẻ em được tự do sáng tạo, được tôn trọng và yêu thương, nơi những thầy cô giáo được là chính mình, được khát khao và cống hiến giáo dục thực thụ, nơi những phụ huynh trách nhiệm, hiểu biết và thương yêu.

 Trách nhiệm

Em bé, giáo viên hay phụ huynh trong cộng đồng FBT đều có thể mắc sai lầm nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Chúng tôi chịu trách nhiệm và trưởng thành sau mỗi thất bại đó. Trước tiên, chủ động và chịu trách nhiệm với mọi việc của bản thân, tiếp đến là trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng môi trường thiên nhiên. Chúng tôi bao dung cho nhau và trợ giúp nhau phát triển.

  Chân thật

Chúng tôi tin vào giá trị của sự chân thật, lòng dũng cảm và chân lý nhân quả. Chúng tôi tin vào một môi trường giáo dục nhân văn và giá trị thật.

FBT Homeschool được ra đời dựa trên khát khao của những con người tâm huyết, mong muốn đem lại một môi trường giáo dục đích thực cho các con, lưu giữ những khoảng khắc thơ ấu hạnh phúc của các con, của chính chúng tôi và những phụ huynh đồng hành. Giá trị FBT mong muốn mang tới cho các con chính là hành trang tốt nhất cho tương lai của mỗi bé, hướng tới sự thành công và hạnh phúc đích thực (For the Best Tomorrow). Đó cũng là trách nhiệm, là sứ mệnh, là tình yêu đối các con của chúng ta - những nhà giáo, những phụ huynh và những người quan tâm tới vận mệnh thế hệ trẻ tương lai của đất nước và của thế giới.

 
Tư vấn ngay